Kurumsal

  • Hakkımızda
  • Kalite Politikamız
  • Projeler
  • Satış Ağı
  • Duyurular
  • İnsan Kaynakları
  • İletişim

Kalite Politikamız

Kalite Politikamız

Bugün olduğu gibi gelecekte de, ulusal ve uluslar arası müşterilerimizin beklentilerini, bize olan güven ve destekleri ile sürekli iyileştirmek amacındayız.

Her türlü kalitesizlik maliyetinin israf olduğunun bilincindeyiz.

Dürüstlük, çalışkanlık ve zamana saygı vazgeçilmez ilkelerimizdir.

Amaç ve ilkelerimizi gerçekleştirmek yolundaki ilerlememizi, çalışanların sürekli gelişim ortamındaki aktif katılımları ile sağlayacağımıza inanıyoruz.


ISG Politikası

Bir işi yapmanın en iyi yolu, en güvenli olanıdır ilkesiyle hareket ederek, iş kazalarını önlemek ve çalışanlarımızın sağlığını korumak için temel hedeflerimiz;


-İSG konuları ile ilgili tüm yerel ve ulusal kanun, yönetmelik ve standartlara uyulup, bu doğrultuda hareket etmek,

-Meslek hastalıkları ve İSG konularındaki tüm riskleri değerlendirmek ve koruyucu önlemler almak,

-Tüm çalışanlarımızın katılımı ile tehlikeleri kaynağında yok etmek ve sıfır iş kazası ilkesini benimsemek,

-Başarıya ulaşmak ve sürekli gelişme için çalışanlarımızın İSG konusunda her türlü eğitimi almalarını sağlamak ve sürekli geliştirmek.

-İSG’nin başarıyla uygulanması ancak kurum çalışanlarının tamamının ortak çalışması ve desteği ile mümkündür.

-Bundan dolayı İSG uygulamaları tüm çalışanların sorumluluğudur ve kurum kültürünün vazgeçilmez bir parçasıdır.


Çevre Politikası

Çevreye saygı, insanın kendisine olan saygısıdır. Bu bilinç ile, ortak geleceğimiz olan yeşil bir dünya, temiz ve sağlıklı çevre için, temel hedeflerimiz;

-Hammadde ve enerji kaynaklarımızı tasarruflu kullanmak,

-Atıklarımızı minimum düzeye indirerek kirliliği kaynağında azaltmak ve ortadan kaldırmak,

-Ürünlerimizin kullanılmaz çöp haline gelmemesi için montajı ve ayrılabilmesi kolay şekilde tasarımını yapmak ve üretmek,

-Geri dönüşebilecek malzemeler kullanarak faydalı atıklar elde etmek ve tekrar geri kazanmaktır.

Bunları gerçekleştirmek için, tüm çalışanlarımızın sürekli gelişim ortamında çevre bilincini kazanmalarını ve etkin uygulamalar yapmalarını sağlamak amacındayız.